Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 
 

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy przedszkoli i żłobków zajęcia w przedszkolu są zawieszone od 27.03.2021r. do 9 kwietnia 2021r.

Do przedszkola mogą jedynie uczęszczać dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej) po wypełnieniu załączonego wniosku i dostarczeniu do sekretariatu szkoły w Otfinowie lub przesłaniu na adres mailowy szkoły:  otfgim@interia.pl. 

Dla pozostałych dzieci zamieszczane będą propozycje zajęć i zabaw na stronie internetowej szkoły i przedszkola  ( gr.młodsza ) oraz wysyłane drogą mailową na adres rodziców  (gr.starsza) .

Wniosek zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

 

 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci  i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

 Wniosek do pobrania

 

 

Rekrutacja 2021/2022 - wnioski

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że od dn.24.02.2021r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola w Gorzycach, a od dn.2.03.2021r. zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Otfinowie. Dokumenty należy składać do dnia 19 marca 2021r. (przedszkole) i 31 marca 2021 (szkoła)  w sekretariacie szkoły w Otfinowie  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.30.

W celu zdiagnozowania zapotrzebowania na kontynuowanie świetlicy dla dzieci rodziców pracujących, zwracamy się z prośbą o złożenie w sekretariacie szkoły w Otfinowie w terminie do 15 marca tj. do poniedziałku karty wstępnego zapisu dziecka do świetlicy

Potrzebne druki można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

 Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły za granicą, a są zameldowane w obwodzie szkoły w Otfinowie. (kliknij)

 

 

Nasi uczniowie korzystają korzystają z programu Żółty Talerz 

Program "Żółty Talerz"

(kliknij)

 

E-dziennik

(kliknij) 

 

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica
w Otfinowie

(kliknij)
   

Program "Żółty Talerz" (kliknij)