Informacja na temat ubezpieczenia dzieci

Informacja dla Rodziców

 na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2015/2016

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe.

Dla tych z Państwa, którzy zdecydowali się jednak na takie ubezpieczenie za pośrednictwem Szkoły zamieszczamy w załączniku pliki do pobrania przedstawiające zakres ochrony NNW dla naszych uczniów.