Szkolny Konkurs Geograficzny

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  GEOGRAFICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 O TYTUŁ „NAJLEPSZEGO GEOGRAFA SZKOŁY”

 

Celem konkursu geograficznego jest wyłonienie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy geograficznej i umiejętności uczniów gimnazjum. Zadania stawiane uczestnikom mają sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie. 

 

  1. Konkurs składa się z sześciu części ( etapów ) i trwa od 18 listopada 2014r. do 18 maja 2015r.
  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie gimnazjum.
  4. Obok punktacji etapowych prowadzona będzie punktacja generalna i wyłonienie zwycięzców całości.
  5. Zadania konkursowe zostaną opracowane  w oparciu o podstawę programową przedmiotu geografia dla gimnazjum zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku / Dz. U. z 30 sierpnia 2012 poz. 977.             
  6. Na wszystkich etapach konkursu sprawdzane będą umiejętności przewidziane w podstawie programowej dla gimnazjum.

ETAP I     „Planeta Ziemia”

TERMIN  konkursu  20. XI. 2014r.

ETAP II    „Czytamy mapę Antarktydy i mapę  polityczna Afryki”

TERMIN  konkursu  18. XII. 2014r.

ETAP III   „Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski, klimat i gleby w Polsce”

TERMIN konkursu   22.  I.  2015r.

ETAP IV   „Gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi”

TERMIN konkursu   05. III. 2015r.

ETAP V    „Budowa wnętrza Ziemi i litosfera”

TERMIN konkursu   09. IV. 2015r.

ETAP VI    „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa oraz przemysł w Polsce”

TERMIN konkursu   14. V.  2015r.

 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 04.06.2015r.

Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone.

 

                                                                          Organizator konkursu: Jadwiga Dziubla