10 Zasad Rodzicielskiego Wychowania (Operation PAR, 1985)

1. Obfita miłość.
2. Konstruktywna dyscyplina.
3. Wspólne spędzanie czasu.
4. Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny.
5. Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie.
6. Uczenie odróżniania dobra od zła.
7. Prawdziwe słuchanie.
8. Służenie radą.
9. Rozwijanie niezależności.
10. Poczucie realizmu duchowego.