KOLEJNA WIZYTA NATIVE SPEAKERA Z USA W NASZEJ SZKOLE

Na początku czerwca Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie gościł w swoich murach native speakera z USA – pana doktora Douglasa Ades wraz z żoną, Elżbietą Dec. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Native speaker in our school - kontakt z żywym językiem angielskim w Twojej szkole", a wynikało ze wspólpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności NIDA. Wzięli w nim udział udział uczniowie z klas VII oraz II gimnazjum. Wizytę native speakera zorganizowała pani Ewa Piotrowska-Saracchini.

Pan Douglas Ades jest Sekretarzem Rady Dyrektorów Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu PAFPIO. Za aktywność we wspieraniu III sektora został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Urodził się w Kalifornii i jako 17-latek stał się liderem młodzieży w swojej społeczności. Już wtedy, w latach 60, interesował się sprawiedliwością społeczną i tematami równouprawnienia. Studiował filozofię i psychologię na uniwersytecie w Kalifornii. Jako stypendysta rozpoczął naukę w Union Theological Seminary w Nowym Jorku. Pracował w Harlemie pomagając narkomanom wyjść z uzależnienia i zawsze traktował swoją pracę jako misję. „Codziennie spotykałem się z uzależnionymi od heroiny, jednocześnie pisząc doktorat”– mówi pan Ades. Po tym, jak wsparła go prestiżowa Fundacja Rockefellera, poszedł w stronę finansów. Douglas Ades specjalizuje się w ekonomii krajów przechodzących transformację polityczno-gospodarczą. Doświadczył jej m.in. w Bułgarii, w Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Obecnie skupia się już tylko na Polsce, odwiedzając ją pięć razy do roku. Na co dzień mieszka w Nowym Jorku.

Najważniejszym punktem wizyty w Otfinowie były warsztaty, w trakcie których pan Douglas Ades opowiedział dzieciom o swoim życiu, kraju pochodzenia, kulturze. Następnie zorganizował różne ćwiczenia językowe mające na celu zaangażowanie uczestników warsztatów w czynny udział w zajęciach. Młodzież odpowiadała na  pytania i sama je zadawała – nawet ciche i nieśmiałe osoby starały się brać udział w lekcji. Całe spotkanie odbywało się w języku angielskim, a sam prelegent nieustannie zachęcał dzieci do porozumiewania się w tym języku. Odbyła się także prezetacja multimedialna poprowadzona w języku angielskim przez Gabrielę Zabrzańską z klasy II dotyczaca Polski, naszego regionu oraz Otfinowa i Szkoły. Zajęcia były dla uczniów wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań oraz budowania postawy otwartości wobec innych kultur.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie