Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W AUTOBUSIE SZKOLNYM

I. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli i opiekunów w autobusie szkolnym.

II. NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY UCZEŃ:

wychodził z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,

zmieniał zajęte wcześniej miejsce w autobusie, o ile nie zezwoli na to opiekun dowozu,

traktował autobus szkolny jak salę gimnastyczną (trenował zwisy na rurkach, biegał lub chodził po pojeździe, skakał po siedzeniach, stał na schodach w czasie jazdy),

opierał się o drzwi autobusu,

klęczał lub stawał nogami na siedzeniu autobusu,

wystawiał ręce przez otwarte okna,

bił się z kimkolwiek, naruszał czyjąś nietykalność,

przywłaszczał sobie rzecz, która do niego nie należy,

nie zachowywał porządku w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie, hałasował, używał niecenzurowanych słów),

spożywał posiłki w czasie jazdy autobusu do szkoły i ze szkoły (niebezpieczne przy nagłym hamowaniu),

używał telefonu komórkowego do słuchania muzyki (można używać tylko w słuchawkach),

filmowania, fotografowania i nagrywania osób przebywających w autobusie,

traktowania opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał wykonania polecenia itd.)

III. Wysiadając  z autobusu na przystanku, każdy uczeń czeka aż do momentu odjazdu autobusu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca zamieszkania.

IV. Opiekun szkolnego autobusu informuje  wychowawcę świetlicy i dyrektora szkoły o nieprawidłowym zachowaniu się uczniów w autobusie.

V. za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny z zachowania.