Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Rekrutacja 2020/21

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Publicznego w Gorzycach

na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

oraz

na podstawie art. 158 ust. 1 w zw. z art. 161 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.)  

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 

1.  Antosz Bartłomiej

2.  Dymon Bartosz

3. Fait Krzysztof

4.  Kieliszek Liliana

5. Kurpaska Kamil

6. Laska Bartosz

7. Pasek Aleksander

8. Piątek Zuzanna

9. Rega Szymon

10.Rojek Krystian

11. Rydzak Nadia

12. Szabla Wojciech

13. Tryba Jakub

14.Wojdyło Agata

15. Zaród Jan

16. Żelazo Kacper

17. Danch Natan

18. Dziura Zuzanna

19. Gut Piotr

20. Kieliszek Zuzanna

21. Laska Fabian

22. Molczyk Tymoteusz

23. Pawelec Oliwia

24. Piątek Milena

25. Syguliński Sebastian

26. Szarek Oliwier

27. Szarek Urszula

28. Węgiel Julia

29. Wiekierak Marlena

30. Wolańska Maria

Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do klasy I Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Otfinowie

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek oraz na podstawie art. 158 ust. 1 w zw. z art. 161 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.)  

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Antos Nikola
 2. Gawryś Emilia
 3. Łos Martyna
 4. Owca Emilia
 5. Słota Tomasz
 6. Zając Jakub
 7. Żelazo Milena
 8. Baran Zuzanna
 9. Gądkiewicz Wiktoria
 10. Kapa Zofia
 11. Lizak Zuzanna
 12. Mosio Zuzanna
 13. Szostek Maria
 14. Szuran Piotr
 15. Żurek Antonina
 16. Szymańska Amelia
 17. Szabla Katarzyna

Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2020 roku.