Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Rekrutacja 2018/2019

Trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Otfinowie na rok szkolny 2018/19.

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszej szkoły?

W naszej szkole każdy jest równy, każdy jest ważny i każdy może osiągnąć wiele w myśl zasady Korczaka „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.

OFERTA SZKOŁY:

W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.

Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.

Nauczyciele wraz z dziećmi wybierają najciekawsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę.

Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo uczniów.

Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w tablice interaktywne, sprzęt informatyczny i liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje kadry pedagogicznej.

Realizujemy dodatkowe programy wspierające rozwój dziecka na różnych płaszczyznach m.in.:

Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt sportowy pozyskany w ramach realizacji programów: RADOSNA SZKOŁA, MAŁY MISTRZ, na boisku szkolnym oraz na nowym i nowoczesnym placu zabaw.

Dzieci mają możliwość autoprezentacji poprzez udział w konkursach: klasowych, gminnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich.

Pomagamy pokonać dzieciom trudności podczas zajęć wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjnych.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami m.in.: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Żabnie, Centrum Kultury w Żabnie, Biblioteka Publiczna w Otfinowie, Ośrodek Zdrowia w Otfinowie, Straż Pożarna w Żabnie i w Tarnowie, Zespół Folklorystyczny Otfinowianie.

Organizujemy uroczystości klasowe http://www.zsotfinow.szkolnastrona.pl/art,546,wigilia szkolne i środowiskowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi http://www.zsotfinow.szkolnastrona.pl/art,530,spotkanie-z-mysliwymi

Dzieci mają możliwość korzystania ze smacznych obiadów gotowanych w kuchni szkolnej.

Zapewniamy świetlicę dla dzieci dojeżdżających oraz dzieci rodziców pracujących.

Organizując wyjazdy i lokalne wycieczki często korzystamy z autobusu szkolnego za symboliczną odpłatnością.

Rodzice są partnerami nauczycieli. Łączy ich wspólny cel – dobro dziecka. Angażują się w przedsięwzięcia realizowane w szkole http://www.zsotfinow.szkolnastrona.pl/art,550,dzien-babci-i-dziadka

Najważniejsze dla nas jest stworzenie naszym uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju. Realizując podstawę programową pracujemy wieloma ciekawymi i aktywnymi metodami. Kładziemy nacisk na rozwijanie zdolności twórczego myślenia, fantazji i kształtowanie wrażliwości. Zależy nam na tym, żeby każdy czuł się komfortowo, bezpiecznie oraz miał zaufanie do swoich wychowawców.

Chcemy wychować mądrych, świadomych siebie i zaradnych ludzi.