Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Klasa 4

Przepisy ruchu drogowego – ćwiczenia

Przypomnę i powtórzę  pojęcia związane z ruchem drogowym oraz nauczę się rozróżniać obiekty związane z ruchem drogowym.

https://brd.edu.pl/

Czwartoklasiści,

doskonale znacię tę stronę, zachęcam Was do wykonywania ćwiczeń, które tam się znajdują.

E. W.

 Ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego
1. Uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego tj.: poleceń i sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem, sygnałów świetlnych, norm zawartych w przepisach.
2. Ruch prawostronny – obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni.
3. Ogólne zasady ruchu pieszych.
4. Definicja „przejścia dla pieszych” – jest to powierzchnia przeznaczona do przekraczania przez pieszych jezdni lub torowiska, oznaczona odpowiednimi znakami
5. Ogólne zasady ruchu rowerzystów.
6. Obszar zabudowany – obszar oznaczony tablicami, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości.