Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że od dn.24.02.2023 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola w Gorzycach, a od dn.01.03.2023 r. zapisy uczniów do  pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Otfinowie. Dokumenty należy składać do dnia 17 marca 2023 r.do godz.15.00 (przedszkole) i 31 marca 2023 r. do godz.15.00 (szkoła)  w sekretariacie szkoły w Otfinowie  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.30.

W celu zdiagnozowania zapotrzebowania na kontynuowanie świetlicy dla dzieci rodziców pracujących, zwracamy się z prośbą o złożenie w sekretariacie szkoły w Otfinowie w terminie do 31 marca tj. do piątku karty wstępnego zapisu dziecka do świetlicy.

Potrzebne druki można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek Oświatowych

 

Regulamin i zasady funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkol w Otfinowie w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia mieszanego.

Wniosek zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

 Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły za granicą, a są zameldowane w obwodzie szkoły w Otfinowie. (kliknij)

   

 

E-dziennik

(kliknij) 

 

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica
w Otfinowie

(kliknij)
   

Program "Żółty Talerz" (kliknij)