Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 Rekrutacja 2021/2022 - wnioski

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że od dn.24.02.2021r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola w Gorzycach, a od dn.2.03.2021r. zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Otfinowie. Dokumenty należy składać do dnia 19 marca 2021r. (przedszkole) i 31 marca 2021 (szkoła)  w sekretariacie szkoły w Otfinowie  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.30.

W celu zdiagnozowania zapotrzebowania na kontynuowanie świetlicy dla dzieci rodziców pracujących, zwracamy się z prośbą o złożenie w sekretariacie szkoły w Otfinowie w terminie do 15 marca tj. do poniedziałku karty wstępnego zapisu dziecka do świetlicy

Potrzebne druki można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

 

Ważny komunikat (więcej informacji - kliknij)

Dyrektor szkoły informuje, że w okresie od 09.11.2020r.  do 29.11.2020r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie w klasach 1-3  wprowadza się zdalne nauczanie. Klasy 4-8 kontynuują  dotychczasową formę  nauczania online.

Przedszkole pracuje bez zmian  w trybie stacjonarnym. W związku  z możliwością wystąpienia absencji wśród nauczycieli bardzo prosimy o systematyczną kontrolę zmian w planach lekcji i bieżących informacji w e-dzienniku.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy, w marę możliwości o ograniczenie wizyt w szkole. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrektor Iwona Cisek-Szostek

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

 

 Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły za granicą, a są zameldowane w obwodzie szkoły w Otfinowie. (kliknij)

 

 

Nasi uczniowie korzystają korzystają z programu Żółty Talerz 

(kliknij)

 

E-dziennik

(kliknij) 

 

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica
w Otfinowie

(kliknij)
   

Program "Żółty Talerz" (kliknij)