Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

OFERTA SZKOŁY

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Otfinowie

(kliknij)

      Uczniowie naszej Szkoły uczą się w dwóch budynkach: klasy I-III szkoły podstawowej i przedszkolaki uczą się w budynku w Gorzycach a uczniowie starsi odbywają zajęcia w budynku w Otfinowie. Tereny wokół budynków są ogrodzone i estetycznie zagospodarowane. Przy bramie wjazdowej na placu szkolnym znajduje się zatoczka dla autobusu szkolnego.
W szkole panuje przyjazna i życzliwa atmosfera. Dzięki temu, że klasy na ogół nie są liczne, dzieci nie są anonimowe. Nauczyciele doskonale znają wszystkich wychowanków, ich możliwości i  potrzeby, dlatego mogą udzielać im wsparcia i pomocy.

Nasza placówka posiada certyfikaty: „Bezpieczna Szkoła” i „Wiarygodna Szkoła”.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się na jedną zmianę.

 Baza Szkoły:

jasne, przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne - wszystkie pracownie wyposażone w tablice multimedialne oraz różnorodne pomoce dydaktyczne,

wielostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do bezpiecznego Internetu,
biblioteka i czytelnia z bogatym księgozbiorem i z dostępem do Internetu,
stołówka oferująca zdrowe i smaczne obiady z deserami, przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej,


świetlica dla uczniów dowożonych autobusem szkolnym,
zmodernizowane łazienki,   
sala gimnastyczna,
kompleks zewnętrznych boisk sportowych,

sala do zajęć korekcyjnych,
gabinet logopedy,
pedagoga i psychologa,
wideo monitoring,
sekretariat szkoły,
strona internetowa szkoły.

Oferta szkoły

w zakresie nauczania:
wysoki poziom nauczania,
stosowanie metod aktywizujących na lekcjach i indywidualizacji nauczania,
nauka języka angielskiego – realizowanie na zajęciach projektów językowych oraz lekcje konwersacyjne z udziałem native speakerów,

 

 

współpraca z Polonią Amerykańską w Chicago (kliknij),
zajęcia pozalekcyjne rozwijające różnorodne zainteresowania uczniów – kółka przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe,taneczne, projekt z języka angielskiego,
zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach (kliknij) zewnętrznych i organizowanych w szkole,
pomoc uczniom mającym trudności w nauce na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęcia logopedyczne,
realizacja projektów edukacyjnych (kliknij),
wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

w zakresie wychowania i opieki:
realizowanie programu profilaktycznego
zajęcia świetlicowe w formie gier, zabaw, zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, zajęć na świeżym  powietrzu oraz zajęć z wykorzystaniem środków multimedialnych
opieka pedagoga szkolnego i psychologa; opieka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
zajęcia i warsztaty integracyjne prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego
udział uczniów w akcji „Mleko w szkole”
ciekawe wycieczki szkolne

oraz tygodniowe wyjazdy na zieloną szkołę (nad morze lub w góry)


wyjazdy do kina, teatru, muzeum i innych placówek kulturalnych
wyjazdy na mecze piłkarskie, zawody sportowe oraz na basen, lodowisko, kręgle
obiady, w tym refundowane przez MOPS
oraz w ramach programu „Żółty Talerz” uruchomionego przez Kulczyk Foundation w sojuszu z PCK
opieka higienistki szkolnej i stomatologa
prelekcje dla rodziców i spotkania ze specjalistami w zakresie wychowania

w zakresie bezpieczeństwa:
dyżury nauczycieli przed lekcjami, w czasie przerw i po zajęciach
opieka nad uczniami dowożonymi do szkoły autobusem szkolnym
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
prelekcje i spotkania uczniów z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej
udział uczniów w teatrzykach i spektaklach profilaktycznych oraz w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.

 

W ciągu długiej działalności szkoły wypracowaliśmy swoje tradycje:

akademie z okazji świąt państwowych oraz uroczystości szkolnych

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Matki, Dzień Rodziny

Dzień Sportu

Mikołajki, Andrzejki, zabawa choinkowa (kliknij)

dyskoteki

akcje charytatywne.