Terminarz projektu

Uczestnicy:

  1. Chłopecka Karolina
  2. Ciukaj Agata
  3. Grzeluk Patrycja
  4. Juras Jolanta
  5. Krupa Kacper
  6. Kogut Anna
  7. Moryl Paulina
  8. Pietraszewska Kinga
  9. Rokita Sebastian
  10. Zawodny Magdalena

TEMAT

TERMIN

DZIAŁANIA

WYNIK KOŃCOWY

Poznajmy się!

- nawiązanie współpracy ze szkołą gimnazjalną

ze Słowacji

listopad 2011

Przygotowanie prezentacji uczestników projektu oraz krótkiej broszurki na temat swojej miejscowości.

Założenie strony internetowej projektu oraz zamieszczenie na niej przygotowanych materiałów.

Nasze szkoły!

- prezentacja miejsca nauki

grudzień 2011

Uczniowie przygotowują prezentację na temat swojej szkoły. Opisują w niej budynek szkolny, sale lekcyjne oraz przedstawiają swój plan zajęć na bieżący rok szkolny. Uczniowie robią zdjęcia cyfrowe, które wykorzystują

w prezentacji.

 

Wysłanie życzeń bożonarodzeniowych na tradycyjnej kartce pocztowej.

 

Rozmowa z

e-partnerami na komunikatorze internetowym.

Zamieszczenie prezentacji na stronie internetowej projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Wysłanie oraz otrzymanie kartki świątecznej od uczniów ze Słowacji.

 

 

Merry Christmas Everyone!

- obchody święta Bożego Narodzenia

w naszych krajach

styczeń 2012

Każdy z uczniów pisze email na temat obchodów świąt Bożego Narodzenia w jego rodzinie.

 

Uczniowie robią zdjęcia cyfrowe, które mają pokazać świąteczny nastrój oraz sposoby spędzania tego szczególnego czasu.

 

Przedstawienie tradycyjnych kolęd i pastorałek śpiewanych w narodowych językach.

Zamieszczenie listów na stronie projektu.

 

 

 

Prezentacja PowerPoint ze zdjęciami uczniów zamieszczona na stronie internetowej projektu.

 

Przesłanie plików mp3, lub krótkiego filmu

e-partnerom z nagraną kolędą.

Nasz System Edukacji!

- system edukacji

w Polsce i na Słowacji

luty 2012

Przygotowanie prezentacji na temat systemu edukacji w swoim kraju oraz obowiązkowych egzaminów.

 

 

 

 

 

Rozmowa z

e-partnerami na komunikatorze internetowym.

Zamieszczenie materiałów na stronie internetowej projektu, dzielenie się uwagami

i zadawanie pytań związanych

z systemem edukacji na forum.

 

 

 

 

 

Uroczystości szkolne!

- uroczystości, które

co roku obchodzimy w naszych szkołach

marzec/        kwiecień 2012

Przygotowanie krótkiej broszury informacyjnej na temat uroczystości, festiwali, konkursów, świąt, imprez itp. odbywających się w naszej szkole.

 

Wysłanie życzeń wielkanocnych na tradycyjnej kartce pocztowej.

 

Rozmowa z

e-partnerami na komunikatorze internetowym.

Zamieszczenie broszury informacyjnej na stronie projektu.

 

 

 

 

Wysłanie oraz otrzymanie kartki świątecznej.

 

 

Ewaluacja!

- podsumowanie projektu

maj 2012

Każdy z uczestników pisze krótką ewaluację projektu.

 

 

 

 

Wysłanie tradycyjnych listów do naszych e-partnerów, w których żegnamy się z nowymi przyjaciółmi oraz dziękujemy za współpracę.

Wymiana opinii na temat mocny i słabych stron projektu na stronie internetowej projektu (forum).

 

Wymiana listów pożegnalnych.

Nasi sąsiedzi!

- zebranie informacji na temat nowo poznanych „sąsiadów”

czerwiec 2012

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat krajów z którym nawiązaliśmy współpracę.

Przedstawienie prezentacji o uczniach ze Słowacji na forum szkoły.

 

EWALUACJA:

- wkład pracy (podniesiona ocena z zachowania)

- udzielanie się w pracach informatycznych (ocena z aktywności z Informatyki)

- wykorzystanie zdolności językowych (ocena z aktywności z języka angielskiego)

 

Opracowała: Monika Sądel