Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Biblioteka

"KTO CZYTA – ŻYJE WIELOKROTNIE !
KTO ZAŚ Z KSIĄŻKAMI OBCOWAĆ NIE CHCE –
NA JEDEN ŻYWOT JEST SKAZANY.”


Wypożyczalnia jest dostępna dla uczniów i nauczycieli 3 razy w tygodniu – wtorek jest dniem prac wewnętrznych. Księgozbiór podręczny udostępniany jest codziennie.

 

W bibliotece pracują p. mgr Jadwiga Dziubla i p. mgr M. Tarnawska

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek  od  7.40       do  8.55

                       od  11.30     do  12.40

Wtorek           od  7.00       do  8.00

                       od  8.00       do   9.40  biblioteka nieczynna – dzień wewnętrzny

Środa              od  9.40       do  12.50

Czwartek        od  9.40       do  12.50

Pani Małgorzata Tarnawska  środa  od  9.50 do 12.50

 

Biblioteka realizuje zadania szkoły wyznaczone przez jej statut

i ustawę o systemie oświaty. Planowane zadania obejmują prace organizacyjno – techniczne, pracę pedagogiczną, m. in. edukację czytelniczo – informacyjną w II i III etapie kształcenia oraz współpracę z agendami szkolnymi, rodzicami, innymi bibliotekami.
Księgozbiór biblioteki liczy 9 000 woluminów oraz podręczniki, kasety i płyty z programami multimedialnymi. W naszej bibliotece obowiązuje wolny dostęp do zbiorów.
Zbiory gromadzone są przede wszystkim z myślą o realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, ale także w miarę możliwości wydawnictwa zaspokajające zainteresowania i upodobania czytelnicze uczniów. Ze względu na ograniczone finanse - istotny wpływ na kształtowanie księgozbioru wywierają dary.
Biblioteka opracowuje rocznice literackie na każdy miesiąc i organizuje okolicznościowe wystawy książek. Systematycznie tworzy kronikę biblioteki szkolnej już od 10 lat.
W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, recytatorskie, fotograficzne oraz czytelniczo – plastyczne inspirujące także własną twórczość dzieci i młodzieży.

 

 

"Książka jest kimś innym. Pewnym kimś, kto niekiedy jest mną." (Max Sauze)

 

"Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie." (Francis Bacon)

 

Artykuły