Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Biblioteka

"KTO CZYTA – ŻYJE WIELOKROTNIE !
KTO ZAŚ Z KSIĄŻKAMI OBCOWAĆ NIE CHCE –
NA JEDEN ŻYWOT JEST SKAZANY.”

 

W bibliotece pracuje p. mgr Jadwiga Dziubla.

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek  od  7.00       do  8.00

                       od  9.40     do  11.20

Wtorek           od  7.00       do  9.40

Środa              od  9.40       do  11.50

Czwartek        od  7.00       do  7.45

Dzień wewnętrzny;  biblioteka nieczynna   8.45     -     9.50

 

                                 od 9.50     do 10.45

 

  

Biblioteka realizuje zadania szkoły wyznaczone przez jej statut i ustawę o systemie oświaty. Planowane zadania obejmują prace organizacyjno – techniczne, pracę pedagogiczną, m. in. edukację czytelniczo – informacyjną w II i III etapie kształcenia oraz współpracę z agendami szkolnymi, rodzicami, innymi bibliotekami. 

Księgozbiór biblioteki liczy 9 000 woluminów oraz podręczniki, kasety i płyty z programami multimedialnymi. W naszej bibliotece obowiązuje wolny dostęp do zbiorów.
Zbiory gromadzone są przede wszystkim z myślą o realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, ale także w miarę możliwości wydawnictwa zaspokajające zainteresowania i upodobania czytelnicze uczniów. Ze względu na ograniczone finanse - istotny wpływ na kształtowanie księgozbioru wywierają dary.
Biblioteka opracowuje rocznice literackie na każdy miesiąc i organizuje okolicznościowe wystawy książek. Systematycznie tworzy kronikę biblioteki szkolnej już od 10 lat.
W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, recytatorskie, fotograficzne oraz czytelniczo – plastyczne inspirujące także własną twórczość dzieci i młodzieży.

 

 

"Książka jest kimś innym. Pewnym kimś, kto niekiedy jest mną." (Max Sauze)

 

"Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie." (Francis Bacon)

 

Artykuły