Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Wywiad z Panią dyrektor Aliną Mosio

Agnieszka Juras, Karolina Kołodziej: Dzień dobry, czy zechce pani udzielić nam odpowiedzi na kilka pytań?
Pani Alina Mosio: Tak, oczywiście.
A. Juras, K. Kołodziej: Pełni pani funkcje dyrektora tejże szkoły, czy jest to trudne zadanie?
P. A. Mosio: Pełnienie takiej funkcji jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, ponieważ odpowiadam nie tylko za sprawy dydaktyczne i  wychowawcze, ale także za bezpieczeństwo uczniów, organizację pracy szkoły. Sprawuję nadzór pedagogiczny. Ponadto dysponuję środkami pieniężnymi zawartymi w planie finansowym szkoły oraz wykonuję jeszcze wiele, wiele innych zadań wynikających z różnych przepisów prawa oświatowego i nie tylko oświatowego.
A. Juras, K. Kołodziej: Czy początki były bardzo trudne? Zdarzyło się, że traciła pani siły?
P. A. Mosio: Oczywiście,  początki były trudne. Wiele spraw było dla mnie zupełnie nowych. Nie z każdą mogłam sobie wówczas poradzić sama,  ale miałam wokół siebie samych życzliwych ludzi, którzy chętnie pomagali mi  w rozwiązywaniu różnych problemów. Należeli do nich m.in. P. Józef Wąż- wcześniejszy dyrektor naszej szkoły podstawowej  oraz p. Bożena Smolik- ówczesna dyrektor naszego gimnazjum.
A. Juras, K. Kołodziej: Czy w czasie gdy była pani wybrana na dyrektora, zwątpiła pani w to, że nie spełni wszystkich wymagań?
P. A. Mosio: Obawiałam się tego, ale obowiązki, których się podejmuję traktuję bardzo poważnie i dlatego wierzę, że stawiane przede mną wymagania spełnię.
A. Juras, K. Kołodziej: Z pewnością funkcja jaką pani pełni zawiera dużo obowiązków, jak pani towszystko godzi, obowiązki nauczyciela, dyrektora szkoły?
P. A. Mosio: To jest trudne, bo czasami muszę wybierać. Robię wszystko,  aby obowiązki dyrektora nie kolidowały z funkcją nauczyciela. Staram się, żeby klasie IV, w której uczę nie przepadały lekcje matematyki.
A. Juras, K. Kołodziej: Na co dzień spotyka  się pani z różnymi trudnościami. Jak pani sobie z nimi radzi?
P. A. Mosio: Trudności, z jakimi się spotykam, są przyczyną stresu. Niestety „myślenie o szkole” przenoszę do własnego domu….
A. Juras, K. Kołodziej: Czy ma pani jakiś sposób na stres?
P. A. Mosio: Z pewnością odstresowuje mnie szczera rozmowa z kimś przyjaźnie nastawionym, spacer, spokojna muzyka.
A. Juras, K. Kołodziej: Czy jest pani zadowolona z wykonywanej przez siebie pracy?
P. A. Mosio:  Od zawsze chciałam być nauczycielką i dlatego bardzo lubię swoją pracę
A. Juras, K. Kołodziej: Dziękujemy serdecznie za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. Może chciała by pani cos dodać?
P. A. Mosio: Chcę dodać, że nagrodą za moją trudną pracę są zawsze sukcesy uczniów, które podkreślają celowość i skuteczność działań wszystkich pracowników naszej szkoły. Wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych dowodzą, że nasi nauczyciele poważnie traktują swoje zadania. Jestem z ich pracy bardzo zadowolona.
A. Juras, K. Kołodziej: W takim razie jeszcze raz dziękujemy. Dowidzenia