Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Informacje dla rodziców: Jak pomóc dziecku w nauce?

Każdy rodzic zastanawia się, kim będzie jego pociecha w przyszłości. Szczególne plany i marzenia dotyczą lepszej kariery życiowej dziecka uzależnionej od edukacji. Każdy ma nadzieje, że jego dziecko będzie dobrym uczniem. Tymczasem może przyjść rozczarowanie. Rodzice nie zawsze wiedzą, jak maja ustosunkować się do niepowodzeń szkolnych dzieci, czy mogą ewentualnie pomagać w nauce i w jaki sposób. Często nagradzają swoje dzieci za dobre stopnie, a karcą za złe. Rodzice powinni wiedzieć jak się uczy ich dziecko, jakie czynniki decydują o jego powodzeniach i niepowodzeniach, jak nie dopuścić do trudności szkolnych.

 

O przygotowaniu dziecka do obowiązków szkolnych powinno się zadbać już
w momencie urodzenia. Przygotowanie to składa się z kilku etapów:

 • obejmujący okres przedszkolny (korygować wady, wyleczyć ewentualne schorzenia, zadbać o prawidłowy, harmonijny rozwój psychiczny dziecka),
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem umysłowym (uczestnictwo w życiu rodziny, zabawa, zajęcia kształcące, kontakt z rówieśnikami i środowiskiem),
 • troska o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny (unikanie sytuacji sprzyjających napięciom i doznaniom lękowym, unikanie straszenia dziecka szkołą itp.).

Co warunkuje powodzenie w nauce?

 • stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka (wszelkie wady dziecka, choroby, jeśli nie są systematycznie leczone utrudniają uzyskiwanie dobrych wyników w nauce),
 • rozwój motoryczny, umysłowy, emocjonalny,
 • rozwój zainteresowań przedmiotami nauki i zajęciami pozaszkolnymi (rodzice powinni ukierunkować zainteresowania dziecka i dbać, by niestanowiły przeszkody w nauce szkolnej, dziecko musi mieć świadomość, że nauka jest najważniejsza),
 • atmosfera panująca w rodzinie (atmosferę zaburzają: konflikty między rodzicami, alkoholizm, atmosfera pełna nerwowości, pośpiechu, chaosu, czy nieporządku, dziecko musi czuć się potrzebne kochane, traktowane życzliwie, poważnie i konsekwentnie),
 • tryb życia, organizacja codziennych zajęć, przygotowanie zadań domowych (odpowiednia ilość wypoczynku, zwłaszcza snu nocnego, odpoczynek w formie czynnej, pomoc w obowiązkach domowych, kontrolowane oglądanie telewizji, użytkowanie komputera, dobry kontakt z rówieśnikami, regularne, prawidłowe, właściwe pod względem jakościowym odżywianie, przyzwyczajanie do systematyczności).

Ważnym elementem codziennego życia dziecka są zadania domowe.

Warunki pracy domowej ucznia:

 • stałe miejsce pracy,
 • jeżeli jest kilkoro dzieci należy ustalić godziny pracy,
 • nic należy odrywać dziecka od pracy nad lekcjami,
 • dostosować wysokość biurka i krzesła do wzrostu dziecka,
 • światło powinno padać z lewej strony lub z przodu,
 • na biurku powinny znajdować się tylko potrzebne rzeczy.

Wybór kolejności zadań:

 • Dziecko pracujące szybko, ale łatwo męczące się - od przedmiotu najtrudniejszego dla niego.
 • Dziecko, które ma trudności z zabraniem się do pracy powinno rozpoczynać od zadania łatwego, aby się nie zniechęcić.
 • Dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika. Pomocne dla niego będą podkreślenia, ramki itp..
 • Dziecko o przewadze pamięci słuchowej powinno uczyć się głośno albo słuchać tekstu czytanego przez inna osobę.

Kiedy pomagać dziecku w nauce?

 • Dziecko jest mniej zdolne jego rozwój umysłowy jest słabszy
 • Dziecko,   które   rozwija   się    nieharmonijnie   (wady   wymowy,   opóźniony   rozwój spostrzegania wzrokowego. słuchowego, motoryki)
 • Dziecku, które ma zaległości w nauce spowodowane przejściową choroba, lub
  z innych powodów.

Rodzice!

 • Pamiętajcie, że nadmiar pilnowania i kontroli utrudnia powstawanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności.
 • Interesujcie się systematycznie sprawami szkolnymi dziecka.
 • Współpracujcie z nauczycielami i wychowawcą dziecka.
 • Stawiajcie dziecku wymagania stosownie do jego możliwości.
 • Dbajcie o prawidłowe stosunki dziecka z rówieśnikami i nauczycielami.
 • Troszczcie się o życzliwą atmosferę w domu, o zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Rozwijajcie u dziecka samodzielność, zainteresowania poznawcze i chęć do nauki.
 • Dbajcie o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.

 

Ten wkład Waszej pracy będzie procentował w postaci aktualnych sukcesów szkolnych dziecka, a także jego przyszłych osiągnięć już w samodzielnym dorosłym życiu.